O firmie
Usługi
Napisz do nas
Kontakt
Strona główna
 

Usługi

 

Kancelaria Patentowa oferuje kompleksową pomoc w sprawach własności przemysłowej, w szczególności w zakresie uzyskiwania, zachowywania, wykonywania oraz dochodzenia praw odnoszących się do przedmiotów własności przemysłowej:

 • wynalazków
 • wzorów użytkowych
 • wzorów przemysłowych
 • znaków towarowych
 • oznaczeń geograficznych

w Polsce i za granicą.

Ponadto świadczy usługi w zakresie własności przemysłowej między innymi dotyczące:

 • badania zdolności rejestrowej i patentowej
 • ścigania naruszeń
 • sporządzania umów licencyjnych
 • opracowywania opinii i ekspertyz
 • obliczania efektów i ustalania wynagrodzeń dla twórców
 • kompleksowej obsługi przedsiębiorców w zakresie własności przemysłowej
 • zwalczania nieuczciwej konkurencji
 • wykonywania ekspertyz w zakresie wyceny wartości niematerialnych oraz prawnych
 • zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi, zastępstwa zgłoszeniowego przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej, Europejskim Urzędem Patentowym, Urzędem Wspólnoty ds. znaków i wzorów przemysłowych oraz Międzynarodowym Biurem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej
 

Strona główna :: O firmie :: Usługi :: Napisz do nas :: Kontakt :: Do góry

Kancelaria Patentowa, 41-902 Bytom, ul Batorego 5/6, Tel./fax.: (32) 281 09 95
tel. kom.: 602 47 50 07; e-mail: malpat@ka.onet.pl